Aanmaken en beheren mailaccounts bij QDC

Gewijzigd op Thu, 02 May 2024 om 02:29 PM

Om optimaal te profiteren van de mogelijkheden welke uw e-mail- of webhostingpakket biedt, kunnen er op de hostingpakketten bij QDC een of meerdere e-mailaccounts / mailboxen worden aangemaakt. De wens om (meerdere) e-mailboxen aan te maken dient door u als klant zelf gerealiseerd te worden.

Inhoudsopgave

Aanmaken van een nieuwe e-mailaccount 

Voor het aanmaken van een e-mailaccount is er toegang tot de DirectAdmin vereist en de inloggegevens van de hoofdgebruiker van uw hostingpakket. Weet u niet hoe u deze toegang kunt verkrijgen? Bekijk dan dit artikel.

Als u zich bevindt op de hoofdpagina (Home) binnen uw DirectAdmin omgeving, dan kunt u onder de categorie E-mail Management kiezen voor de optie E-mail accounts. Hier ziet u een overzicht van uw huidige e-mailaccounts, met daarbij ook de opties Create mail account en E-mail Usage. Voor het aanmaken van een nieuw e-mailaccount, kunt u linksboven de optie Create mail account kiezen.Als u deze optie heeft geselecteerd, dan komen er enkele velden naar voren die betrekking hebben tot de gegevens voor uw nieuw e-mailaccount.

Instellingen van uw e-mailaccount

Voordat u begint met het aanmaken van een e-mailaccount, dient u in gedachte te nemen hoe u uw nieuwe e-mailaccount wenst te benoemen. Kies bijvoorbeeld voor een algemeen e-mailadres: info@uwdomein.nl. Als u een voorkeur voor het benoemen van het nieuwe e-mailadres heeft, dan kunt u de volgende gegevens in gaan stellen.

 • Username: Hier vult u de naam in die u wilt gebruiken als e-mailadres. De domeinnaam hoeft u niet nogmaals op te geven. Vult u hier bijvoorbeeld info in, dan wordt uw e-mailadres info@uwdomein.nl. Dit is straks tevens uw gebruikersnaam, die u kunt gebruiken bij het instellen van uw e-mailaccount in het door u gekozen e-mailprogramma (zoals Outlook of Apple Mail).
 • Enter Password: Hier voert u een wachtwoord naar voorkeur in voor het betreffende e-mailaccount. Weet u geen wachtwoord? Gebruik dan de button Random om een willekeurig wachtwoord te genereren die u later in een overzicht te zien krijgt.
 • Tip: Gebruik altijd een veilig wachtwoord die moeilijk te achterhalen is door anderen. Denk hierbij aan minstens 8 karakters, minstens één cijfer en één vreemd teken. Gebruik bij voorkeur ook nooit hetzelfde wachtwoord voor verschillende e-mailaccounts / websites.
 • Re-Enter Password: Hier voert u nogmaals uw wachtwoord in voor het betreffende e-mailaccount. Deze moet uiteraard exact gelijk zijn aan het wachtwoord, wat is ingevuld bij Enter Password. Indien u gebruik maakt van Random, dan wordt dit veld automatisch voor u ingevuld.
 • E-mail Quota (MB): Deze optie is standaard ingesteld op 50 MB. Dit houdt in dat er niet meer dan 50 MB aan e-mailberichten in de mailbox van dit e-mailaccount aanwezig mag zijn. Stel deze optie in op 0 MB, indien dit onbeperkt mag zijn. Hier staat onbeperkt overigens niet voor echt onbeperkt, maar voor de maximale opslag van uw pakket.
 • NB: Gaat u over de maximale opslag heen van uw hostingpakket? Dan kunt u nog een aantal dagen nieuwe e-mailberichten ontvangen (en bestanden voor uw website uploaden, indien u ook over webruimte beschikt). Zie dit artikel voor meer informatie.
 • Send Limit: Deze waarde geeft het aantal e-mailberichten weer, die dit e-mailaccount per dag mag versturen. Middels deze optie kunt u beperken hoeveel e-mailberichten een gebruiker mag versturen, zodat deze niet het hosting limiet overschrijdt.
 • Let op! Indien er geen limiet wordt opgegeven voor een gebruiker, zal deze altijd de maximum waarde van het hostingpakket aanhouden. Zo kunnen er standaard niet meer dan 500 e-mailberichten worden verstuurd, om te voorkomen dat uw account gezien wordt als verzender van ongewenste e-mail (spam). Andere hostingpakketten / klanten kunnen hierdoor ook benadeeld worden, aangezien uw pakket op een server draait welke bij QDC gedeeld wordt met andere klanten.
 • Tip: Wenst u meer dan 500 e-mailberichten vanaf uw account per dag te versturen, dan kunt u contact opnemen met onze Support Afdeling (support@qdc.nl). U wordt dan geadviseerd over mogelijke alternatieven, zodat u alsnog uw gewenste mailings kan versturen.


Indien u alles naar wens heeft opgegeven, klikt u op Create om het e-mailaccount aan te maken en de gegevens te bevestigen. U krijgt hierna een overzicht van de aangemaakte instellingen, sla deze op en bewaar deze op een veilige plek.

U heeft nu een e-mailgebruiker aangemaakt. Herhaal bovenstaande stappen om meerdere e-mailaccounts te kunnen instellen.

Het verwijderen of aanpassen van een e-mailaccount

Wanneer u in het overzicht van de e-mailaccounts zit, dan kunnen de bestaande e-mailaccounts worden verwijderd of aangepast. Zoek onder de optie Account het betreffende Account op, welke u wenst te verwijderen of aan te passen. Daarnaast kunnen de accounts ook geschorst worden en kan de Purge functionaliteit hier gebruikt worden.

 • Verwijderen: Gebruik het selectie vakje onder Select achter de regel. Gebruik vervolgens de button Delete Selected om het Account te verwijderen voor het geselecteerde e-mailadres. U kunt ook meerdere Accounts tegelijk verwijderen, door er meerdere te selecteren met de selectievakjes.
 • Let op: U kunt het hoofdaccount (dat is de login zonder @uwdomein.nl) niet verwijderen. Dit is de login, welke gebruikt wordt voor in te loggen in uw DirectAdmin omgeving.
 • Tip: Voor de button Delete staat er een optie Clean Forwarder Values. Als een account verwijderd wordt met deze optie aangevinkt, dan worden eventueel gekoppelde Forwarders en Mailinglists instellingen aangepast.
 • Aanpassen: Gebruik de URL Change (onder Password/Quota) achter het Account welke aangepast dient te worden. Hier kunnen het wachtwoord en de opslagruimte van het e-mailaccount aangepast worden. Hetzelfde scherm wat in dit artikel onder Instellingen van uw e-mailaccount staat beschreven wordt nu weergegeven. Wenst u alleen de Quota aan te passen, dan kunt u de Password velden leeglaten. U kunt de gewenste aanpassingen doorvoeren en de wijzigingen opslaan met de button Modify.
 • NB: Indien u kiest voor change achter het hoofdaccount, dan krijgt u (alleen) de mogelijkheid om het wachtwoord van de hoofdgebruiker aan te passen. Hiervoor dient ook het huidige wachtwoord van de hoofdgebruiker opgegeven te worden achter Current DirectAdmin Password.
 • Schorsen: Het is als hoofdgebruiker mogelijk om accounts (anders dan het hoofdaccount zelf) te schorsen. Kies hiervoor ook het selectie vakje achter het account, onder Select. Kies vervolgens voor de button Suspend, om het account (tijdelijk) uit te schakelen. Dit account kan dan geen e-mailberichten meer ontvangen of versturen, ook kan er niet ingelogd worden in dit account. Een geschorst account kan weer worden geheractiveerd, door deze te selecteren en te kiezen voor Unsuspend.
 • Tip: Net als bij het verwijderen, kunnen er meerdere accounts tegelijkertijd worden geschorst (of geheractiveerd), door eerst meerdere accounts te selecteren en daarna te kiezen voor (Un)Suspend.
 • Purge: Middels de Purge From optie kunt u e-mailberichten op een gemakkelijke wijze verwijderen van een bestaand e-mailaccount. Als u het betreffende e-mailaccount heeft geselecteerd met het selectie vakje achter de regel, dan kan er met de extra opties (de dropdown menu’s) aangegeven worden welke e-mailberichten er verwijderd mogen worden. Zo kunt u bijvoorbeeld in het eerste dropdown menu kiezen voor Spambox om e-mailberichten uit deze folder te verwijderen. U kunt daarnaast kiezen voor Alle E-mail of voor een van de overige opties. Zo zal de keuze Older than 7 days de berichten ouder dan 7 dagen uit de voorgaande geselecteerde folder verwijderen. Kies voor de button Purge From om uw selectie te bevestigen.
 • Tip: Ook hier kunt u meerdere e-mailaccounts tegelijkertijd selecteren, zoals ook bij Verwijderen en Schorsen mogelijk is.
 • Let op: Kies niet voor Delete, dit zal het geselecteerde e-mailaccount in zijn geheel verwijderen.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren