Het spambeleid van QDC

Gewijzigd op Thu, 02 May 2024 om 01:52 PM

Zoals elke hostingpartij heeft QDC veel tijd en aandacht voor het voorkomen van spam. In dit artikel lees je meer over wat wij doen. 


Inhoudsopgave


Wat is ongewenste mail? 

Ongewenste e-mail (ook bekend als spam) wordt gezien als een grote hoeveelheid berichten verstuurd aan geadresseerden die hier niet om hebben gevraagd. Ook het veelvuldig versturen van hetzelfde e-mailbericht naar een geadresseerde die hier niet om gevraagd heef valt onder spammen


Wat doet QDC tegen spam?

QDC hanteert een ‘zero tolerance’-beleid tegen ongewenste e-mail. Als een gebruiker van onze systemen zich schuldig maakt aan het versturen van ongewenste e-mail dan wordt hun account verwijderd. Dit gebeurt zonder dat het contract verbroken wordt en zonder teruggave van gelden. Alle kosten die QDC moet maken worden verhaald op de gebruiker. We proberen in eerste instantie de klant te benaderen voordat we overgaan tot deze actie..


Waar kan ik spam uit het QDC netwerk melden? 

Als je ongewenste e-mail hebt ontvangen die is verstuurd vanuit ons netwerk dan kun je dit melden. Graag ontvangen wij ook graag de headers (berichtkoppen) van deze e-mailberichten, zodat wij de bron eenvoudiger kunnen achterhalen.


Onterechte melding van spam

QDC zal in dit soort gevallen een onderzoek starten. De resultaten daarvan zullen uitwijzen of iemand zich bewust schuldig heeft gemaakt aan het versturen van ongewenste e-mail. Onze klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van de afgenomen diensten. Wij raden aan om te zorgen voor up-to-date anti-virus programma’s op de locaties waar diensten bij QDC beheerd worden. 

Als er door nalatigheid ongewenste e-mail is verstuurd dan geeft QDC hiervoor één (1) waarschuwing. Als het hierna nogmaals voorkomt dan riskeert de klant verwijdering uit ons systeem/netwerk. Zonder dat het contract verbroken wordt en zonder teruggave van gelden.


Mag je wel mailen vanuit een mailinglijst?

Dat is onder strenge voorwaarden toegestaan. Alle geadresseerden moeten expliciet om het ontvangen van e-mailberichten hebben gevraagd. En alle geadresseerden moeten zich via een uitschrijf-systeem kunnen afmelden. Na het afmelden moet het e-mailadres dan permanent uit de database worden verwijderd.


Mag QDC een klant verwijderen als ze spammen?

Omdat een klant akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden is de klant verplicht zich te houden aan de regels van QDC. Als een klant zich schuldig maakt aan het versturen van ongewenste e-mail zijn wij verplicht hiertegen actie te ondernemen. Met deze werkwijze zorgen we voor schoon e-mailverkeer.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren