Backups naar Archive Volume bij PCextreme met Duply

Gewijzigd op Thu, 02 May 2024 om 12:16 PM

Let op! Deze handleiding gaat uit van een nieuwe Ubuntu of Debian installatie. Wanneer u extra software op uw server heeft geinstalleerd kan dit wijzigingen in de werkwijze of configuratie vereisen.
Let op! Duply heeft volledige lees rechten nodig om backups te kunnen maken, waardoor het als root moet worden uitgevoerd. In deze handleiding gaan we er dan ook vanuit dat u de gehele tijd als root gebruiker bent ingelogged.

InstallatieDuply kan worden geinstalleerd op Ubuntu en/of Debian systemen met het volgende commando:


aptitude install Duply

Configuratie

 1. Maak een nieuw Duply profiel aan met het volgende commando:
duply <backupnaam> createHet profiel zal worden aangemaakt in uw home folder op ~/.duply/.


 1. Genereer een GPG sleutel
  U kan een GPG key genereren met het volgende commando:
gpg --gen-key
 1. Configuratie
  Het GPG key ID en wachtwoord dat bij de vorige stap zijn aangemaakt, moeten ingevoerd worden in het configuratiebestand. deze kan u vinden op de locatie
/root/.duply/backupnaam/conf
GPG_KEY='_KEY_ID_'
GPG_PW='_GPG_PASSWORD_'
 1. Specificeer compressie, encryptie en deactiveer GPG key en wachtwoord controle voor iedere actie:
GPG_OPTS='--compress-algo=bzip2 --personal-cipher-preferences AES256,AES192'
GPG_TEST='disabled'
 1. Doel locatie van de backup.
  Geef in de conf file de doel locatie van de backup in. U kan hierbij de volgende syntax volgen:
scheme://[user:password@]host[:port]/[/]pathIn de conf file vindt u een volledige lijst van alle ondersteunde protocollen en

de bijbehorende syntax. Voor gebruik met uw Archive product moet u gebruik maken

van SSH en/of FTP.


 1. Specificeer de backup bron
SOURCE='/'In dit voorbeeld is de '/' map de bron van de backup.


 1. Stel de maximum leeftijd en het aantal volledige backups dat bewaard moet worden in.
MAX_AGE=1Y
MAX_FULL_BACKUPS=5
 1. Optioneel: Pre and Post scripts
  Duply heeft de optie om direct voor (pre) en na (post) het maken van een backup,
  scripts te draaien.
  Deze scripts moeten in de duply folder van de betreffende backup staan
  (bijvooreeld /home/user/.duply/backupname/pre of
  /home/user/.duply/backupname/post). Tevens moeten deze files executable zijn.

 2. Optioneel: Folders uitsluiten
  Duply maakt gebruik van een whitelist. Om bepaalde folders uit te sluiten van de
  backup kan u een 'exclude' file aanmaken in de Duply map. In het onderstaande
  voorbeeld zijn alle mappen opgenomen in de backup met uitzondering van de
  /var/log/ en /var/www/ folders:

+ **
- /var/log/
- /var/www/
 1. Optioneel: Cronjob instellen
  Duply heeft geen deamon service. U kan wel een cronjob instellen om periodiek
  backups te maken. Een voorbeeld van een cronjob configuratie:
0 0 * * 1 /usr/bin/duply /root/.duply/backupname full_verify_purge --force
0 0 * * 2-7 /usr/bin/duply /root/.duply/backupname incr

In dit voorbeeld zal er elke maandag om 00:00 uur een volledige backup worden gemaakt.
Alle backups welke ouder zijn dan de MAX_AGE zullen worden verwijderd.
Dinsdag tot en met Zaterdag zal er om 00:00 uur een incremental backup worden gemaakt.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren