Mijn QDC

Gewijzigd op Thu, 02 May 2024 om 01:44 PM

QDC heeft een klanten portaal: Mijn QDC. Dit portaal is bedoeld voor bestaande klanten, welke inzicht willen krijgen in hun lopende abonnementen, klant- en factuurgegevens. In dit artikel gaan wij dieper in op de werking van dit portaal en de aanmeld procedures.


Inhoudsopgave


Welke informatie staat er in Mijn QDC?

Het Mijn QDC portaal is in drie categorieën verdeeld:

  • Details
  • Abonnementen
  • Facturen


Binnen de categorie details (de hoofdpagina), worden de accountgegevens getoond zoals deze in onze administratie bekend zijn. Daaronder valt het Factuuradres, afwijkend Correspondentie adres indien aanwezig, Telefoon- en e-mailadres, maar ook de betalingsgegevens zoals betalingswijze.


Onder de categorie Abonnementen zijn alle lopende abonnementen onder het betreffende klantaccount te vinden. Dit kunnen jaar- of maand abonnementen betreffen. Eenmalige diensten zoals SSL-certificaten of webdesign zijn hier niet te vinden. Per abonnement kan meer informatie worden opgevraagd door te kiezen voor de Meer informatie optie. Er wordt vervolgens een overzicht getoond van de producten, inclusief kosten specificatie.


Als laatste kan er een kopie worden opgevraagd van recente Facturen, welke in het verleden onder het betreffende klantaccount zijn opgesteld. Daarbij is het factuurnummer, factuur datum, het factuur bedrag maar ook de status vermeld. Klik op het factuurnummer om in het portaal de factuur te bekijken, of klik op het PDF-icoon achter de regel om een factuur als PDF-document te bekijken en eventueel te downloaden.


Inloggen op Mijn QDC

Op Mijn QDC log je in door in de adresbalk van een browser te gaan naar: https://mijn.qdc.nl/. De inlogpagina vraagt om je e-mailadres en wachtwoord.

Belangrijk om in gedachte te houden is dat het gekoppelde e-mailadres voor het Mijn QDC account hetzelfde e-mailadres is welke in onze administratie bekend is voor alle algemene correspondentie.

Het te gebruiken wachtwoord is een voor dit portaal losstaand wachtwoord, welke door ons of de klant zelf is ingesteld.

Heb je al eerder ingelogd en heb je Two-Factor Authentication geactiveerd voor je account, dan wordt op het eerstvolgende scherm een optie getoond om je 2FA code in te voeren.

Accountinstellingen aanpassen en 2FA activeren

Eenmaal ingelogd in Mijn QDC, is rechtsboven in de hoek van het scherm het e-mailadres en klantnummer weergegeven. Op deze gegevens kan worden geklikt, om te kunnen Uitloggen of de Instellingen van het login account te bewerken.

Binnen de instellingen optie, kunnen de volgende onderdelen worden gewijzigd:

  • Taal
  • Wachtwoord
  • Two-factor authenticatie


De two-factor authenticatie biedt de mogelijkheid om het inloggen op het Mijn QDC account extra te beveiligen. Dit is geen verplichting. Wel is dit aan te raden om het risico te verkleinen dat kwaadwillenden in kunnen loggen op het account, mochten onverhoopt de inloggegevens zijn achterhaald. Om 2FA te te gebruiken is een authenticatiemiddel vereist.


Geef het huidige wachtwoord in, om door te kunnen gaan met de activatie. Kies voor Inschakelen om verder te gaan. Zorg dat bijvoorbeeld een mobiel apparaat beschikt over een authenticatiemiddel zoals de App Google Authenticator of Microsoft Authenticator. Scan de in Mijn QDC weergegeven QR-code om deze op te nemen in uw apparaat. Bij correcte toevoeging in het apparaat, dient de weergegeven 2FA-code ter verificatie ingevoerd te worden in Mijn QDC. Na activatie wordt bij de volgende inlogpoging automatisch gevraagd om de 2FA-code op te geven, welke op te vragen is in het gebruikte authenticatiemiddel.


De two-factor authenticatie kan na activatie ook worden uitgeschakeld, door in te loggen en op de instellingen pagina te kiezen voor Uitschakelen.

Account- of abonnementsgegevens aanpassen

Vooralsnog biedt het Mijn QDC portaal enkel de mogelijkheid om het account aan te passen ten behoeve van het inloggen in Mijn QDC. Dienen er klantgegevens of abonnementen te worden aangepast, dan kunnen deze wijzigingen per e-mail aan ons Support-afdeling worden doorgeven op support@qdc.nl. Denk bijvoorbeeld aan het wijzigen van adresgegevens of het opzeggen / aanmaken van abonnementen.


Wijzigen e-mailadres

Voor het wijzigen van het e-mailadres, gekoppeld aan het Mijn QDC account neem je contact op met onze Support-afdeling. Daarbij wijzigt het e-mailadres ter algemene correspondentie in onze administratie. Na een doorgevoerde wijziging van het e-mailadres, sturen we een bevestiging naar het oude- en nieuwe e-mailadres. Het wachtwoord voor Mijn QDC blijft gelijk, alleen gebruik je het nieuwe e-mailadres om in te loggen. Het is niet mogelijk om onderscheid te maken tussen het e-mailadres om in te loggen en onze administratie, tenzij er een nieuw klantaccount door ons wordt aangemaakt.


Aanmaken of verwijderen Mijn Versio account

Het kan voorkomen dat een Mijn QDC account voor een klant niet actief is en inloggen niet mogelijk is. Uit veiligheidsoverwegingen kan QDC hebben besloten om een (ongebruikt) account te verwijderen, bijvoorbeeld omdat de klant geen diensten meer heeft bij QDC. Zo blijven er zo weinig mogelijk klantgegevens ongemerkt online bewaard.

Bij onze Support-afdeling kan per e-mail op support@qdc.nl worden nagevraagd of er een Mijn QDC account actief is en zo niet, of deze kan worden aangemaakt.

Ook kan een klant met een bestaand Mijn Versio account er voor kiezen om deze door QDC te laten verwijderen. Het klantaccount in de administratie blijft daarmee intact, zonder dat men online in kan loggen om gegevens te bekijken. Het aanmaken of verwijderen van een Mijn QDC account heeft geen enkele impact op de lopende abonnementen of klantgegevens.


Wachtwoord resetten of ophalen

Is het wachtwoord voor Mijn QDC kwijt geraakt, dan kan op de inlogpagina een reset worden aangevraagd middels de link Wachtwoord vergeten.

Let op! de wachtwoord reset link is beperkt geldig. Gebruik deze daarom binnen één uur.

Wanneer QDC een nieuw Mijn QDC account heeft aangemaakt, volgt er vooraf een e-mail met een bevestiging. Daarin wordt het te gebruiken klantnummer en e-mailadres vermeld. Ga naar de website van Mijn WQDC om een wachtwoord in te stellen met de knop Wachtwoord vergeten. Geef hier het bijbehorende klantnummer en gekoppelde e-mailadres op, om per e-mail een link te ontvangen. Klik op de link in de ontvangen e-mail. Er opent een nieuw browser venster, waarin het klantnummer en e-mailadres nogmaals opgegeven dient te worden. Daarnaast kan een nieuw gewenst wachtwoord worden gekozen. Kies voor Wijzig om de reset door te voeren.


2FA geactiveerd, maar de 2FA-code kwijt?

In dit geval stuur je ons een e-mail met de vraag om 2FA te resetten. Wij verwijderen hiermee de volledige 2FA activatie voor je account. Hierna kan worden ingelogd zonder de two-factor authenticatie en kan deze eventueel opnieuw ingesteld worden.

Is het portaal veilig?

Het Mijn QDC portaal haalt klantgegevens en abonnementen op vanaf een andere locatie, waar onze administratie aanwezig is. Onze administratie draait niet direct op Mijn QDC. Verder zijn de benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen op server- en website niveau, maar ook hebben wij een uitgebreide kwetsbaarheid-scan geraadpleegd om zeker te zijn dat de gegevens veilig zijn. Daarnaast zijn er geen of zo min mogelijk inactieve accounts aanwezig. Tevens bieden wij 2FA voor een uitgebreidere inlog procedure en een wijziging de klant op de hoogte gesteld en is toegang tot de mailbox benodigd om een wachtwoord reset door te voeren.

Ik heb een factuur ontvangen maar deze is nog niet zichtbaar

De informatie in Mijn QDC wordt dagelijks, maar niet altijd direct, aangevuld. Het kan daarom een dag duren, voor een factuur of zijn status zichtbaar is. Dit geldt ook voor nieuwe abonnementen of opheffingen. Offertes of eenmalig uitgevoerde diensten zoals webdesign zijn in zijn geheel niet te zien in Mijn Versio, behalve op de kopie van de factuur (indien gefactureerd).

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren