Advanced – Spam Checking in Barracuda bij QDC

Gewijzigd op Thu, 02 May 2024 om 02:54 PM

Als er is ingelogd door een Advanced Administrator en vervolgens gekozen wordt voor het tabblad Basic, met de subtab Spam Checking, dan worden de Spam Score Limieten in het venster getoond. In dit venster worden de instellingen getoond, van de Spam Scan.Spam score limieten

Barracuda controleert e-mailberichten op verschillende factoren, waaronder de inhoud, de afzender en de server. Elke factor kan eraan bijdragen, dat Barracuda een e-mailbericht als ongewenst ziet. Deze factor heeft een score, hoe hoger de score hoe meer reden er is om aan te nemen dat het e-mailbericht ongewenst is. Aan de hand de som van alle scores van de verschillende factoren, wordt het e-mailbericht wel of niet gekenmerkt als ongewenst. In dit scherm kan per ‘actie’ de hoogte van de score worden ingesteld, welke aan het e-mailbericht toegekend wordt.De verschillende instellingen worden hieronder kort beschreven:

  • Spam Scan Ingeschakeld– Het scannen van de e-mailberichten, kan hier in of uitgeschakeld worden. Als het scannen wordt uitgeschakeld, dan worden er niet langer gecontroleerd of e-mailberichten ongewenst zijn. Hierdoor worden ook onderstaande instellingen niet meer gebruikt.
  • Blokkeer– Hier wordt de waarde ingesteld, vanaf wanneer e-mailberichten geblokkeerd worden. Geblokkeerde e-mailberichten worden ook niet afgeleverd in de Quarantaine Postvakken.
  • Quarantaine – Hier wordt de waarde ingeste;d, vanaf wanneer e-mailberichten naar de Quarantaine Postvakken worden gestuurd. Deze e-mailberichten worden niet naar de oorspronkelijke ontvangers gestuurd, maar tijdelijk opgeslagen in een Quarantaine Postvak. Het overzicht van dit Quarantaine Postvak (de notificatie) wordt dan per interval* doorgestuurd naar de oorspronkelijke ontvanger.
  • Markering – Hier wordt de waarde opgegeven, vanaf wanneer e-mailberichten een Markering krijgen. Deze markering wordt dan toegevoegd aan het onderwerp van het e-mailbericht. Als default waarde wordt er [QUAR] voor het onderwerp gezet.

* De interval van het Quarantaine Overzicht kan apart worden ingesteld. Standaard staat deze op dagelijks, maar dit kan ook ingesteld staan op wekelijks, maandelijks of op nooit. Dit kan hier ingesteld worden, als de User Features aanstaan.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren